Przyrządy z uniwersyteckich pracowni XX wieku

wystawa zorganizowana w dniach 5 września - 26 listopada 2012


optyczne-analityczne

refraktometr
Rozwój aparatury laboratoryjnej umożliwił precyzyjne badanie składu jakościowego i ilościowego związków czy mieszanin oraz ich struktury przestrzennej.

wagi

waga_torsyjna
Przyrządy takie należą do podstawowego wyposażenia każdego laboratorium i pracowni badawczej.

elektryczne

galwanometr
Instensywny rozwój badań nad elektrycznością i magnetyzmem w XIX w. zaowocował powstaniem szeregu przyrzadów użwanych w XX-wiecznych laboratoriach fizycznych.

pozostałe

nurek Kartezjusza
W zbiorach Muzeum zgromadzone są różnorodne przyrządy, używane w laboratoriach fizycznych, chemicznych i przyrodniczych.

mikroskopy

mikroskop
WRozwój technik badawczych zaowocował w XX wieku pojawieniem się wielu przyrządów, bazujących na konstrukcji mikroskopu. Osobną gupą są mikroskopy elektronowe.

mikrotomy

ultramikrotom
Rozwój badań mikroskopowych wiązał się z rozbudową i komplikacją przyrządów pomocniczych, pozwalających na wykonanie preparatów. Podstawą jest wykonanie cienkich skrawków, przydatnych do dalszych badań, do czego od XIX wieku służą mikrotomy.