Przyrządy z uniwersyteckich pracowni XX wieku

wystawa zorganizowana w dniach 5 września - 26 listopada 2012

elektryczne
mikroskopy optyczne

Mikroskopy


Pierwszy mikroskop wykonany przez Zachariasza Jansena (1580-1632) w 1590 r. powiększał zaledwie 10 razy. Otrzymany obraz był jednak ciemny i niewyraźny. Dopiero jakość soczewek wykonanych przez Antonie van Leeuwenhoeka (1632-1723) sprawiła, że jego mikroskop (lupa) z 1677 r. pozwolił na skuteczne obserwacje w powiększeniu do 270 razy. Mikroskopy złożone, zaopatrzone w obiektyw i okular stały się przydatnym instrumentem badawczym dopiero w XIX w., kiedy usunięto większość wad soczewek. W XX wieku skonstruowano mikroskopy powiększające powyżej 2 000 razy, co umożliwiło dynamiczny rozwój biologii molekularnej, biotechnologii, genetyki. Dokonaniem XX wieku jest również skonstruowanie mikroskopów, w których wiązka światła jest zastąpiona wiązką elektronów (mikroskopy elektronowe). Uzyskiwane powiększenia sięgają powyżej 2.5 milona razy (XX w.) a nawet do 10 milionów (XXI wiek). Umożliwiły one dynamiczny rozwój badań obiektów o rozmiarach mierzonych w nanometrach (10-9m). O przydatności przyrządów do obserwacji mikroświata decydują dwa parametry: powiększenie i rozdzielczość.


mikroskopy optyczneMikroskopy optyczne
dokumentacja mikroskopowaDokumentacja mikroskopowa
mikroskop elektronowyMikroskop elektronowy